Articles i informes Eudemon

Articles i informes Eudemon

Articles

Un buen fichaje para el vecindario, de Jaume Moya, publicat a “El Periódico de la Energía”.

Proyecto EUDEMON: prevención y resolución de conflictos ecosociales en el ámbito del despliegue de las renovables en el territorio, de Sigrid Muñiz i Jaume Moya, publicat a “Pensamiento al Margen”.

Renovemos las Renovables, de Jaume Moya, publicat a “Público”. 

Entre la urgència i la resistència: conflictes socials i reptes socials de la transició energètica de Sigrid Muñiz del Projecte Eudemon i del CST

Més enllà de la mirada tècnica. Aprendre de la conflictivitat territorial per impulsar la transició energètica de Sigrid Muñiz del Projecte Eudemon i del CST

Informes

15 de juliol de 2023: GUIA. Resolució de conflictes socioecològics i construcció de governança territorial. La iniciativa Eudemon en el desplegament de les energies renovables a l’Alt Penedès. Informe (CAT)

– 15 de julio de 2023: GUÍA. Resolución de conflictos socioecológicos y construcción de gobernanza territorial. La iniciativa Eudemon en el despliegue de las energías renovables en l’Alt Penedès. Informe (CAST)

– 15th July 2023: GUIDE. Resolution of socio-ecological conflicts and local governance building. The Eudemon initiative in the deployment of renewable energies in the Alt Penedès. Report (ENG)

– 7 de febrer de 2023: Taller i debat sobre Agrovoltaica i les possibilitats d’encaix entre la producció agrària i energètica a l’Alt Penedès. Informe de resultats

– 26 de novembre de 2022 – Taller d’autoorganització col·lectiva per un canvi de model energètic al Penedès – Informe del Taller autoorganització

– 25 de novembre de 2022 – Jornada d’informació i reflexió “Energia i territori al Penedès”  – Informe de jornada d’informació i reflexió

– 2 de novembre de 2022 – Taller de la ciutadania a Moja realitzat. Informe del taller de ciutadania de Moja

– 25 de setembre de 2022 – Enquesta sobre transició energètica en el marc de la concentració “No a la Línia de Molt Alta Tensió” – Informe resultats

– 21 i 18 de setembre de 2022 – Tallers Som Energia Alt Penedès. Informe resultats