EUDEMON

EUDEMON

EL PROJECTE

El projecte Eudemon és una iniciativa impulsada pel CST dins la seva línia de treball sobre identificació, comprensió i resolució de conflictes socioecològics.

És un projecte que va iniciar-se a setembre de 2021 i que posa el focus en la problemàtica energètica actual i en la construcció pràctica de metodologies de mediació de conflictes.

El perquè del projecte

 • En el context de la transició energètica, s’evidencia l’elevada conflictivitat que genera la implantació de les energies renovables en diversos territoris de Catalunya.
 • Les noves exigències socials i polítiques demanen nous mecanismes de presa de decisions i de governança de la cosa pública. Tot i així, s’incentiva molt poc la implicació ciutadana en processos de decisió i planificació energètica.
 • Catalunya està formada per territoris molt diversos amb realitats i evolucions heterogènies. Tot i així, les propostes de transició energètica no neixen de manera endògena des dels territoris ni estan inserides en les seves dinàmiques pròpies.
 • La qüestió energètica té un fort component tècnic-tecnològic i un alt grau de complexitat epistemològica i no sempre es té la informació necessària o aquesta és prou clara i/o compartida. O no es tenen les claus per a la seva interpretació.

Objectius del projecte

En la mitologia grega, un eudemon era un geni o esperit benèfic que feia les funcions d’intermediació entre déus i humans. D’aquesta figura nasqué la doctrina ètica de l’eudemonisme, que afirmava que per arribar a la felicitat calia actuar cercant el punt mig entre les passions humanes, conformades per la part animal (els béns materials) i la part racional (la ment), i la dimensió social.

Inspirats en aquesta figura i la doctrina derivada, el projecte es proposa:

 • Emprar l’existència del conflicte com una oportunitat per: 1) aprofundir en el debat entorn el model energètic a Catalunya i 2) per generar consensos i/o propostes concretes pel territori en conflicte.
 • Exercir una tasca de mediació en la que: 1) es reconeixen les diferents veus involucrades en un conflicte i la seva capacitat per dialogar, i 2) es creen les condicions necessàries perquè els implicats siguin més propensos a cooperar i arribar a acords.
 • Construir un protocol de resolució de conflictes fruit d’una experiència pràctica concreta que pugui ser emprat en situacions similars.

El cas i les accions previstes

Després de revisar el panorama de conflictes entorn a la proposta d’implantació de centrals eòliques i/o fotovoltaiques que hi ha arreu del territori de Catalunya, es decideix emmarcar el projecte en la comarca de l’Alt Penedès. 

Les accions que es pretén desenvolupar en aquest context són:

 • Reforçar la governança territorial per tal de tenir una base social que sostingui el debat i que permeti l’assoliment d’acords i la seva aplicació. A través de:
  • Identificar, contactar i col·laborar amb diferents col·lectius interessats en les energies renovables que hi ha a l’Alt Penedès.
  • Incentivar la vinculació entre agents poc connectats actualment.
  • Introduir el debat en els sectors menys vinculats al tema.
 • Articular un diàleg empàtic i constructiu, a través de:
  • Promoure l’organització de tallers sobre la implantació de les energies renovables en el territori
  • Aportar informació i eines de treball i acompanyament.
  • Contribuir al marc decisional establert i, alhora, obrir noves línies de treball.
  • Anar teixint una base de consens a nivell comarcal que ajudi en la presa de decisions.

L’equip 

Coordinació: ​Jaume Moya, llicenciat en dret i expert en dret immobiliari i ​Sigrid Muñiz, Dra. en Ciències Ambientals i facilitadora de processos de governabilitat ambiental i territorial.

Col·laboració: ​Mireia Jiménez, enginyera geòloga i hidrogeòloga, ​Llorenç Planagumà, geòleg i Dr. en Medi Ambient i ​Raül Valls, llicenciat en filosofia.

Consell Assessor: persones dels món universitari, municipal, jurídic i legal, sindical, de l’àmbit de la recerca, l’activisme i el desenvolupament local, escollides per la seva expertesa i coneixement en el tema i en coherència amb l’enfocament polièdric del projecte.

Contacte: eudemonproject@gmail.com

Twitter: @EUDEMONproject

Suport: ​Centre per a la sostenibilitat Territorial