Memòries anuals

Les memòries mostren breument les activitats a les que es dedica el Centre per a la Sostenibilitat Territorial.

Podeu descarregar-vos-les mitjançant els següents enllaços:

Memòria 2017

Memòria 2019

Memòria 2020

Memòria 2023