Informes conflictes socioecològics

– Maig-setembre 2021: ESTUDI. La problemàtica de les infraestructures lineals i la qualitat de vida de les persones de la Regió Metropolitana de Barcelona. Cas d’estudi al Baix Llobregat nord (zona Martorell): infraestructures de mobilitat. Informe de resultats

– Agost 2021: ESTUDI. La problemàtica en l’adaptació i gestió del litoral a la Regió Metropolitana de Barcelona. Cas d’estudi del Maresme. Informe de resultats.

– Abril-juliol 2021: ESTUDI. La problemàtica del canvi climàtic en el sector agrícola de la Regió Metropolitana de Barcelona. Cas d’estudi del Penedès-Garraf. Informe de resultats.

– Gener-març 2021: ESTUDI. La problemàtica de la freqüentació del medi natural a la Regió Metropolitana de Barcelona. Cas d’estudi al Montseny (Vallès Oriental). Informe de resultats

– Octubre-desembre 2020: ESTUDI. La problemàtica dels residus a la Regió Metropolitana de Barcelona. Cas d’estudi del Vallès Occidental. Informe de resultats. Informe de resultats