Mapa de conflictes ambientals de Catalunya

L’anàlisi dels sistemes socio-ecològics i la seva governança implica una lectura dels conflictes ambientals i les seves possibles alternatives, que sempre tenen un clar referent territorial i identitari en el que es clau la ubicació dels agents implicats.  Per això el CST engega un nou programa on es basa en un mapatge dels diferents sistemes socio-ecològics de Catalunya i del territori de la Regió Metropolitana de Barcelona i de la seva àrea de influència (a partir d’un acord amb l’AMB), que permeti ubicar, caracteritzar i contextualitzar en l’espai les dinàmiques territorials, els actors implicats i les seves estratègies.

Breu informe preliminar del mapa de conflictes. Tot Catalunya (desembre 2016)

mapa conflictes AMB. (desembre 2016)