Projecte Amfibis

 

Des del Centre per a la Sostenibilitat Territorial hem iniciat “Aigua i amfibis al Gurn: biodiversitat i fragilitat” a l’agost de 2020, un projecte d’educació i sensibilització per a la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat de la Vall d’en Bas. Aquest projecte té una durada de 17 mesos i compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, així com la col.laboració de l’Ajuntament, de dues escoles públiques i de diverses Associacions e Veïns i Veïnes de la Vall d’en Bas.

En aquest context d’emergència climàtica els ecosistemes aquàtics són clau en la sostenibilitat de la vida. Els torrents, rius i fonts desenvolupen diverses funcions que van més enllà de les ecològiques.

La Vall d’en Bas és una àrea de creixent freqüentació. El propi veïnatge així com l’Ajuntament, son conscients de la necessitat de regular l’espai però, sobretot, divulgar i conscienciar sobre la seva riquesa. Son moltes les veus ja que constaten que cal involucrar a la societat en la conservació d’aquest patrimoni natural, doncs és el refugi del que en depèn la resiliència ecològica: els amfibis són el grup de tetràpodes característic de les masses d’aigua continentals i són també els vertebrats més amenaçats a Catalunya per la pèrdua d’hàbitat, les malalties infeccioses emergents, la introducció d’espècies exòtiques invasores i la contaminació.

En el marc del projecte, es proposen tallers i unes sortides-taller per tal d’informar i sensibilitzar sobre els hàbitats d’aigües continentals i la biodiversitat que acullen, així com l’estat actual i què podem fer per preservar-ho. Alhora, es proposa realitzar una exposició sobre amfibis i ecosistemes fluvials i fontanils. Aquesta exposició serà també participativa, doncs alguns dels materials seran fruit de les aportacions dels participants a les sortides.

El Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST) ha desenvolupat, al llarg dels anys, diverses activitats a La Vall d’en Bas i Les Preses i gaudeix d’una bona relació amb els habitants de la zona així com amb els Ajuntaments. Fruit d’aquesta voluntat de col·laboració es disposa d’un conveni de custòdia entre l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i el CST. Aquest conveni s’enmarca a la zona dels Emprius, per on discorre el riu Gurn, inclosa dins l’EIN Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt i per tant, Xarxa Natura 2000 (XN2000) en l’espai ZEC i ZEPA “Sistema Transversal Català” (ES5110005). El Gurn per si mateix també forma part de XN2000 com a unitat independent, des del límit dels Pins (Sistema Transversal) fins l’entroncament amb el Fluvià. Les sortides-taller que es proposen es desenvoluparien dins d’aquesta àrea. Al mateix temps i dins del marc de col·laboració establert per aquesta proposta (on s’ha signat un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i el CST), l’Ajuntament de la Vall d’en Bas cedirà al CST l’espai Can Trona (Centre de Cultura i Natura de la Vall d’en Bas) per a fer-hi l’exposició.

 

ACTIVITATS

El projecte consta, per una banda, d’un conjunt de tallers i sortides-taller destinades a diferents grups de l’entorn i, per una altra banda, d’una exposició participativa.

Escoles públiques locals

-La Bòbila (Les Preses)

-Verntallat(La Vall d’en Bas)

Amb les escoles es realitzaran tallers a l’aula i sortides-taller. Es proposa un primer taller a l’aula per contextualitzar i introduir els ecosistemes i biodiversitat del Gurn, així com per a fer una diagnosi del que els alumnes saben del riu. Dues sortides posteriors amb bicicleta fins al riu: una a la tardor del 2020 i una altra a la primavera del 2021. Finalment, un segon taller de síntesi a l’aula on es recollirà el que s’ha viscut i après en les activitats anteriors. En totes les activitats es vol reflexionar sobre els nostres hàbits i la relació que mantenim amb el patrimoni natural i la biodiversitat.

Associacions de Veïns i Veïnes (AAVV)

En aquest cas la proposta son sortides nocturnes d’observació de fauna i de coneixement del patrimoni natural.

Les AAVV treballen voluntàriament per millorar la qualitat de vida dels seus veïnats i  pobles. Històricament han liderat reivindicacions populars per fomentar la cohesió social i la consciència ambiental, així com la sostenibilitat del territori. Són per tant un important altaveu social i un punt ineludible de connexió amb la gent del seu entorn. En aquestes associacions trobem de forma activa població (normalment de mitjana edat, entre els 30 i els 50 anys) que fa d’enllaç amb les persones grans, els adolescents i la infància de la zona. També són coneixedores de la realitat i diversitat social dels seus pobles i es converteixen en ambaixadors essencials que faciliten i acompanyen la proposta educativa i de sensibilització ambiental en els seus municipis.

Les Associacions Veïnals doncs seran el catalitzador informatiu de les activitats, les que ens ajudaran a arribar a aquella part de la població que no està en contacte amb les activitats de sensibilització ambiental en el seu dia a dia. La intenció és poder arribar a tots els col·lectius socials, ja siguin gent gran, immigrants, pares i mares, infants…

Les associacions a qui es proposen les activitats son:

-Sant Privat(La Vall d’en Bas)

-Les Olletes (La Vall d’en Bas)

-Veinat Cirera (La Vall d’en Bas)

-Verntallat (La Vall d’en Bas)

-Veïnat Nou (La Vall d’en Bas)

 Públic en general

Es proposen sortides nocturnes d’observació de fauna i biodiversitat.

En aquest cas es distingiran 2 tipologies de públic. Per una banda doncs es defineix el públic format per la població local i per l’altra banda el públic format per visitants i turistes, doncs seran objecte d’un tractament específic perquè el coneixement de la zona i les seves necessitats seran absolutament diferents a les del públic local. Així, els grups per a cada una de les sortides-taller seran:

-Públic local, que ja és coneixedor de l’entorn

-Turistes i visitants, normalment d’origen urbà, sobretot metropolità

Durant totes les sortides-taller destinades al públic local es proposarà que s’aportin materials i continguts com ara documents, fotografies antigues… que proporcionin informació de l’espai i els canvis o anècdotes que s’hi han viscut. Aquests materials formaran part de l’exposició.

Exposició participativa

Aquesta es farà a Can Trona, el Centre de Cultura i Natura situat a la Vall d’en Bas, i estarà oberta al públic en general.

En aquesta exposició es mostraran els ecosistemes d’aigües continentals de l’entorn del riu Gurn, així com el seu patrimoni natural i la seva biodiversitat. Alhora es farà referència també als hàbits que tenim com a societat i les seves conseqüències sobre l’entorn, així com la nostra relació amb el medi natural.