Projecte Enkrateia

 

Aquest programa rep el nom d’Enkràteia, o temprança, per què es tracta de portar, d’alguna manera, la enkráteia que encomiaven Sòcrates i Aristòtil de l’àmbit personal al socioecològic, transformant l’autodomini de l’individu prudent en autocontenció civilitzatòria envers l’entorn.