Anuari CST 2022: caminant per una nova terra

Anuari CST 2022: caminant per una nova terra

 

La comunitat científica internacional ens avisa: la dècada que vivim és cabdal pel futur de la humanitat. Ja no podem esperar més per iniciar els canvis de model socioeconòmic que ens permetin garantir una vida digna en un planeta habitable. Un tema fonamental és la relació camp-ciutat i com podem articular una aliança que eviti les contradiccions i conflictes que avui dificulten avançar cap a la urgent transició ecosocial.

L’Anuari CST 2022 vol obrir aquest debat i posar a l’agenda social i política aquesta vella qüestió. Volem aportar idees i propostes que siguin útils per evitar que els conflictes entre el món rural i l’urbà esdevinguin un fre a la necessitat d’estructurar territoris cohesionats i solidaris més enllà del seu caràcter i funcionalitat. Plana en els articles que us oferim un fil que connecta els camps de conreu dels nostres territoris rurals amb els carrers de les metròpolis: el sistema agro-alimentari com a centralitat i interès col·lectiu. Ens calen aliments saludables i de proximitat que garanteixin la nostra seguretat i sobirania alimentària. És per això que cal repensar les nostres ciutats i els nostres territoris rurals des d’unes realitats excessivament menystingudes i on ens hi juguem la vida: l’energia i l’aliment seran qüestions fonamentals els anys vinents. Tenir alternatives de proximitat i que articulin comunitats cohesionades i solidàries és i serà el que ens garantirà que aquest trànsit cap a una societat en pau amb el planeta sigui una realitat favorable a les grans majories socials per damunt dels interessos de lucre mercantil i els absurds enfrontaments entre territoris.