Aprovem el 17 i 18 de juny la llei de l’Agència de la Natura

Aprovem el 17 i 18 de juny la llei de l’Agència de la Natura

Des del Centre instem que s’aprovi en el ple del 17 i 18 de juny al Parlament la llei de l’Agència de la Natura. Per responsabilitat, un dels reptes de futur que tenim és la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural del Planeta en regressió des de fa anys. A Catalunya els indicadors estan en regressió des de fa dècades, per aquest motiu el 2005 es va intentar crear un instrument per fer front a aquesta crisis ecològica que és l’Agència de la Natura. Però diferents grups de pressió que vetllen més pels interessos privats que pels de tota la societat i el planeta la van aturar. Ara cal més que mai i està a prop de ser una realitat el proper 17 i 18 de juny si s’aprova en el Parlament de Catalunya. Però no és gens fàcil ja que els mateixos que van aturar la seva creació continuen amb el mateix propòsit, que aquesta llei no arribi a bon port i aconseguir el seu únic objectiu; que en el patrimoni natural no es facin bones polítiques de gestió de la Natura evitant que Catalunya:

–    Disposi d’una estructura de gestió moderna, eficient, transparent, àgil i menys burocratitzada, inspirada en els millors referents europeus i poder disposar d’un organisme propi com altres que ja existeixen, les agències catalanes en l’àmbit de l’Aigua i de Residus;

–    diversifiqui les fonts de finançament per a la conservació de la natura, i

–    involucri els gestors directes del territori (municipis, propietaris,…) i la societat civil, en la governança del patrimoni natural.

L’actual text de la Llei de l’Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat fa front en aquestes necessitats i, per tant, podria contribuir a atenuar els conflictes ecològics, socials i polítics que, massa sovint, s’han imposat a l’harmonització d’interessos i no han permès que el patrimoni natural de Catalunya es gestioni tenint en compte l’ampli ventall de valors i funcions que li són inherents, i no només els beneficis econòmics que  proporciona.

Un dels reptes en el medi natural és consensuar interessos i fer una gestió sostenible del patrimoni natural, la necessitat de tenir en compte no només les productives o econòmiques, sinó totes les funcions dels ecosistemes, atenent aquells que s’han de preservar, protegir o restaurar. Per aquesta raó és important s’aprovi la Llei com més aviat millor. La conservació de la natura ha patit sempre a Catalunya un greu dèficit de mitjans i competències i l’Agència pot fer front a reptes formidables com per exemple  fomentar la col·laboració amb el Departament de Salut, com ho fan molts altres països avançats.

Sense la creació de l’Agència serà impossible aturar la gravíssima tendència d’empobriment del patrimoni natural i el declivi de biodiversitat -també en els boscos – que pateix  Catalunya en  les darreres dècades.

Mai com ara, en aquesta situació de pandèmia, s’ha entès tan bé com la natura i tots els serveis que proveeix és la millor salvaguarda del benestar i la salut, de les generacions que vivim i de les que vindran. La fragmentació de polítiques, la prevalença de l’explotació insostenible dels recursos naturals i el menysteniment de la necessitat de conservar la natura com un actiu clau per mantenir la salut col·lectiva ens han dut a la situació alarmant que vivim.

El “conservacionisme extremista” no pot ser  la solució però la crisi sanitària actual (una derivada de la crisis ecològica i climàtica) demostra que hem de superar d’una vegada la visió reduccionista i productivista de la natura, que ha generat uns riscos inassumibles per a la salut no només de la nostra societat, sinó de tota la humanitat.

Per tot això creiem de responsabilitat envers tota la societat aprovar l’Agència de la Natura en el ple del 17 i 18 de juny. No fer-ho portaria a situacions irreversibles en la conservació de la Natura que no ens podem arribar a imaginar i un greuge per les generacions futures.

Per aquest motiu diferents entitats i organitzacions de tot Catalunya hem engegat campanyes per tal que no es perdi aquesta oportunitat. Si hi voleu participar contacte amb nosaltres per mail: coordinacio@centresostenibilitat.cat ; twitter @cst_terr o facebook: https://www.facebook.com/centresostenibilitat/

El consell de direcció