Preocupació per rompudes forestals agressives al marge de la llei

El Centre per a la Sostenibilitat Territorial fem d’altaveu de la preocupació que té l’entitat El Saüquer. L’entitat ha constatat que el Centre de la Propietat Foretal està aprovant instruments d’ordenació forestal que contemplen rompudes sobre superfícies superiors a les 10ha, concretament 17ha, sense exigir la preceptiva avaluació ambiental regulada a la Llei estatal bàsica 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

D’acord amb l’article 7 de la Llei 21/2013, han de ser objecte d’avaluació ambiental simplificada els projectes compresos a l’Annex II i  també els projectes que, presentant-se fraccionats, assoleixin els llindars de l’annex II mitjançant l’acumulació de les magnituds o dimensions de cadascun dels projectes considerats, sense perjudici que el projecte pugui ser sotmès a avaluació ordinària, si així ho decideix l’òrgan ambiental competent en virtut dels criteris establerts a l’Annex III. És a dir que no s’hi val a fraccionar els projectes per saltar-se el procediment d’avaluació ambiental, i, si el promotor ho prova, és l’administració qui ha d’actuar de garant ( STJUE de 16.9.04 , COMISSIÓ CONTRA ESPANYA).

A l’Annex II de la Llei 21/2013, on es recullen els projectes sotmesos a l’avaluació ambiental simplificada regulada al títol II, capítol II, secció 2ª, es contemplen  expressament els projectes per a destinar àrees naturals, semi naturals o incultes a l’explotació agrícola que no estan inclosos a l’annex I, que tinguin una superfície superior a les 10 ha (Grup.1, apartat d)

La falta de l’avaluació ambiental determina la nul·litat radical de dits instruments d’ordenació forestal i comporta la més i total i absoluta manca de garanties ambientals: no s’estudien alternatives, no s’endega procediment de participació pública, no es contemplen mesures correctores o compensatòries, etc…

I per això l’entitat el Saüquer sol·licita que es declari la seva nul·litat i que entretant s’ordeni la suspensió immediata de les rompudes.

Des del Centre per la Sostenibilitat ja vam mostrar la nostra preocupació per l’actual gestió forestal que s’està realitzant en alguns llocs de Catalunya amb la publicació d’un article a l’anuari per la Nova Cultura del Territori.

Podeu llegir l’article complert en aquest enllaç: CST-Anuari-2015-39-53_boscos

Fotografies de les rompudes.Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *