Projecte Eudemon

Projecte Eudemon

Construcció d’un protocol de resolució de conflictes socioecològics 

En la mitologia grega, un eudemon era un geni o esperit benèfic que feia les funcions d’intermediació entre déus i humans. D’aquesta figura nasqué la doctrina ètica de l’eudemonisme, que afirmava que per arribar a la felicitat calia actuar cercant el punt mig entre les passions humanes, conformades per la part animal (els béns materials) i la part racional (la ment), i la dimensió social.

Inspirats en aquesta figura i la doctrina derivada, abordem l’actual context de canvi global, de transició socioecològica i contemplem els reptes formidables als que com a societat ens enfrontem. La lluita contra el canvi climàtic, la necessitat de transformació dels models de producció i la urgència d’una transició cap a un nou model energètic són processos susceptibles de contraposar molts interessos i generar grans resistències. Alhora, les noves exigències socials i polítiques de mecanismes de transparència i de democràcia participativa, la informació de la ciutadania i el dret d’aquesta a incidir en l’adopció de les grans decisions que afecten els béns comuns i els drets fonamentals, imposen també nous mecanismes de presa de decisions i de governança de la cosa pública.

Catalunya, regió econòmicament i industrialment capdavantera a l’Estat, no és cap excepció en aquest context global de conflictivitat. La realitat d’un territori ecològicament i paisatgísticament molt divers, amb una població concentrada massivament en una petita part urbana i un món rural amenaçat pel despoblament, una biodiversitat en retrocés i una industrialització en constant evolució, genera una gran multiplicitat de conflictes socioecològics, amb evolucions i resultats desiguals.

Aquestes urgències i aquesta potencial conflictivitat es veuen reforçades especialment en el camp de la transició des d’un sistema energètic depenent de recursos fòssils i nuclears cap a la primacia de les fonts renovables i sostenibles. L’objectiu fixat de reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en un 55% l’any 2030 i en un 100% el 2050, queden encara molt lluny i el retard esdevé emergència.

Per tant, és previsible que els conflictes es projectin en enfrontaments dins dels camps de batalla polítics, mediàtics i judicials, de forma que el resultat final només acontenti una de les parts, amb una part vencedora i una part vençuda, i fins i tot assoleixi caràcter crònic i cíclic. En conseqüència, esdevé també urgent emplenar la llacuna administrativa, legal i pràctica d’identificació, anàlisi i sortida participativa dels conflictes.

 

 

És en aquest marc on emprenem el projecte Eudemon per posar en valor els mecanismes de la democràcia participativa, el diàleg i la recerca compartida de solucions. L’objectiu s’adreça a l’elaboració d’un protocol de resolució del conflicte en el qual totes les parts implicades (administracions, promotores, treballadores, veïnes, teixit social i empresarial i ciutadania en general) tinguin un lloc on poder traslladar voluntats, anhels, temors i opinions, el diàleg constructiu formi part de la sortida del conflicte i tots els agents esdevinguin corresponsables de la solució.

En una primera fase, l’equip del projecte Eudemon està coordinat per la Sígrid Muñiz i en Jaume Moya, amb el suport de la Mireia Jiménez i en Llorenç Planagumà. Compta també amb un consell de persones assessores amb expertesa i coneixement des dels mons universitari, municipal, jurídic i legal, sindical, de l’investigació, l’activisme i el desenvolupament local, escollides en coherència amb l’enfocament polièdric del repte. Les primeres fites se centren en l’anàlisi de la situació a Catalunya i en la tria d’un conflicte concret emmarcat en un territori identificable per desenvolupar-hi el pla d’actuació.

Esperem projectar ben aviat els primers avenços concrets, que es materialitzaran al llarg del primer trimestre de 2022.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *