El Centre

 

El CST sorgeix en el context d’una reflexió i preocupació al voltant dels límits, vulnerabilitats i transformacions del territori, d’un intens debat sobre la forma de gestionar-lo.

L’emergència de conflictes en defensa del territori evidencia la necessitat de fer front a la creixent pèrdua de control de les poblacions sobre les decisions que es prenen i que transformen el seu entorn més immediat; les mobilitzacions que han generat, han mostrat la capacitat de generar alternatives viables més enllà de la protesta; en els debats que han generat, han participat tècnics i científics amb propostes i alternatives a desenvolupar. El CST parteix de la constatació que avui ja existeix un model tecnològic capaç de propiciar un canvi cap a una societat més sostenible i que les resistències, davant el que ja és una emergència històrica, són fonamentalment econòmiques, socials i culturals, relacionades amb l’actual model de globalització.