Autor: llorens

I Escola d’hivern del Territori

I Escola d’hivern del Territori

El proper 27 de febrer organitzem el primer debat per analitzar conflictes en zones rurals. Creiem que el conflicte ben gestionat és agent de canvi cap a la sostenibilitat i per una democràcia més participativa. Programa en PDF: I Escola Hivern Territori

Segon seminari per a una Nova Cultura del Territori: presentació de l’Anuari 2020 del CST

Segon seminari per a una Nova Cultura del Territori: presentació de l’Anuari 2020 del CST

Dissabte dia 19 a les 17 hrs a Can Trona celebrem el segon seminari del cicle “per a una Nova Cultura del Territori”. En aquest acte presentem l’Anuari 2020 del Centre per a la Sostenibilitat Territorial, titulat “Iniciatives per a una Nova Cultura del Territori”. 

El retorn de Salvem les Valls

El retorn de Salvem les Valls

Si parlem de Salvem les Valls, molta gent reconeixerà a una entitat ecologista i en defensa del territori que fa més de 25 anys es va crear a casa nostra per conservar i protegir el paisatge i la vida de la Vall d’en Bas davant del projecte d’eix Vic-Olot per Bracons. Aquella lluita, finalment derrotada, va arribar molt lluny i va causar un gran impacte social, a la Garrotxa i més enllà de la comarca. Durant 10 anys es va mantenir una perseverant oposició a una carretera que era vista per molts com un despropòsit innecessari.

I no era gens fàcil oposar-se al que molts consideren un símbol del progrés!

I ara, 15 anys després, tornem de nou a posar-nos dempeus per defensar com altra cop els sòls agrícoles, la natura, el paisatge i el patrimoni cultural de la nostra vall i també de la nostra comarca.

Ens enfrontem, no només a unes suposades “variants”, si no a la continuació del vell projecte d’eix Vic-Olot, projecte que va restar inacabat quan el 2009 es va inaugurar el túnel sense cap alternativa clara, ni recursos per continuar aquells infraestructura viària. El resultat ja l’hem vist tots i totes. Aquesta manca de previsió planificadora ha suposat un augment del trànsit a Les Preses i Olot afectant la vida quotidiana dels veïns i empitjorant la qualitat de l’aire de la comarca.

Avui volem el mateix que fa 25 anys. Enfortir una nova cultura del territori, fer-nos conscients de la necessitat de la cura del nostre entorn natural, de protegir la biodiversitat, de conservar un paisatge que forma part de la nostra ànima i que és un patrimoni de tot Catalunya. Però a més tenim un repte encara més gran: hi ha en marxa un CANVI CLIMÀTIC i un escalfament global del planeta que amenaça directament la vida de la humanitat. El model de mobilitat basat en el binomi cotxe/carretera i la crema de combustibles fòssils és una part gran d’aquest problema.

Ves per on, fa 25 anys no anàvem tant desencaminats oposant-nos al túnel de Bracons aquells eixelebrats de Salvem les Valls!!

La pandèmia de la COVID-19 ens ha posat davant del mirall i hem pogut palpar quines són les nostres necessitats essencials com a persones: una alimentació sana, un sistema sanitari potent, una escola ben dotada, serveis socials de qualitat, feina i llar per tothom i també un aire net i una natura saludable… Metges, infermeres, mestres, pagesos, treballadors del comerç i del sector agroalimentari,… tots ells ens han mostrat quines han de ser les nostres prioritats.

De veritat cal dedicar tants diners i esforços en sostenir un model que ens mostra cada cop més la seva cara destructiva? Pensem-hi!

Estem a temps de rectificar, impulsar un nou pla de mobilitat que redueixi el trànsit, millori el transport públic i retorni espais per caminar, anar en bicicleta i tornar a veure mainada jugant. I unes “variants” comarcals que no malmetin els nostres camps i boscos ni esdevinguin una nova autovia de pas.  Això no és cap “ingenuïtat” com alguns diuen… És una necessitat global que moltes ciutats i territoris ja estan començant a dur a terme. No ens quedem enrere en aquest objectiu tant urgent.

Som una comarca que té un entorn privilegiat i això també ens dona una gran responsabilitat. No la ignorem!

Ens assisteix la raó i ens mou la passió. La passió de les persones per mantenir viu el seu entorn natural i una vida digna per nosaltres i els nostres descendents. Volem ser activistes del territori per conservar un planeta amenaçat i per salvar la nostra vall, per nosaltres, pels que ens van precedir i pels que vindran demà.

Magda Roca i Raül Valls

Membres de Salvem les Valls

Salvem les Valls considera que l’estudi informatiu de la variant d’Olot va en contra de l’emergència climàtica i l’estudi de trànsit que incorpora és incorrecte

Salvem les Valls considera que l’estudi informatiu de la variant d’Olot va en contra de l’emergència climàtica i l’estudi de trànsit que incorpora és incorrecte

  Salvem les Valls després de analitzar l’estudi informatiu i d’impacte ambiental de la variant d’Olot considera que les 4 alternatives plantejades no es corresponen a la infraestructura que la ciutat d’Olot i la comarca de la Garrotxa necessita i exposa 8 motius de pes 

II Seminari de Patrimoni Gològic i gestió del territori en el Pirineu i Prepirineu

II Seminari de Patrimoni Gològic i gestió del territori en el Pirineu i Prepirineu

  Els dies 28 i 30 d’octubre tindrà lloc a la Vall d’en Bas, La Garrotxa, el Segon Seminari sobre Patrimoni Geològic i gestió del territori en l’àmbit del Pirineu i Prepirineu. Enguany el seminari, organitzat pel grup de geoconservació Quera i el suport del 

Al·legacions a la concessió d’aigües subterrànies per a ús industrial a Viladrau

Al·legacions a la concessió d’aigües subterrànies per a ús industrial a Viladrau

Des del Centre hem presentat al·legacions a la concessió que l’Agència Catalana de l’Aigua ha sotmès a participació. Considerem que el projecte per les característiques de captació d’aigua que presenta, incrementar el
consum d’aigua de 200.000 m3 a 400.000m3 i la infraestructura que l’acompanya, pot afectar greument el medi natural de la zona localitzat dins la Xarxa Natura 2000 així com sectors econòmics estratègics pel desenvolupament del municipi com per exemple l’ecoturisme i altres socioecològics que fan referència a les fonts i els seus serveis ecosistèmics.

El document ambiental del projecte en cap moment té en compte el Canvi climàtic i l’emergència climàtica  i creiem que vulnera la LLEI 16/2017, de l’1 d’agost del Canvi Climàtic on l’article 16 referent a l’aigua i concretament en el seu punt 1 sobre la vulnerabilitat del sistema hídric i els seus ecosistemes.

També trobem mancances en el document respecte als anàlsisi de com afectarà la biodiversitat i la Xarxa Natura 2000 aquestes captacions. Com exemple, l’estudi en cap moment cita o aporta dades de com pot afectar el Trító del Montseny les captacions respecte a hàbitats potencials per a la seva salvació. Una espècia endèmica declarada en perill crític per la UICN i amb un elevat grau de protecció.

Per tot això demanem al govern que es torni a repetir el document ambiental referent a l’avaluació ambiental simplificada al tenir mancances com comentàvem, que també es realitzi un procés de participació i mediació ambiental de la població afectada per tal que puguin incidir respecte el projecte i que posteriorment es realitzi una avaluació ambiental contemplant l’alternativa 0, és a dir que no es realitzin les captacions si es demostra que els efectes sobre el medi ambient i el territori són severs o que es tingui en compte el principi de precaució de l’article 191 del tractat de funcionament de la Unió Europea i concretament el punt 2 que fa referència al medi ambient i els recursos naturals si no es disposa de prou informació com l’estudi indica.

 

El perquè de l’animadversió a l’Agència de la natura

El perquè de l’animadversió a l’Agència de la natura

Amb motiu del trenta-cinquè aniversari de l’aprovació de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals   A finals de febrer d’enguany, la Comissió de medi ambient del Parlament va aprovar el dictamen per crear l’Agència de la natura. Ara, per tal que esdevingui una 

Política i gestió de la natura a Catalunya. Del desgovern a la urgència d’un plantejament integral

Política i gestió de la natura a Catalunya. Del desgovern a la urgència d’un plantejament integral

A qui encara tingui dubtes sobre la necessitat de l’Agència de la Natura el convidem a fer una lectura de l’article sobre la governança en el Patrimoni Natural publicat en el Llibre Blanc de la Natura: ús o abús o el resum que està publicat 

Aprovem el 17 i 18 de juny la llei de l’Agència de la Natura

Aprovem el 17 i 18 de juny la llei de l’Agència de la Natura

Des del Centre instem que s’aprovi en el ple del 17 i 18 de juny al Parlament la llei de l’Agència de la Natura. Per responsabilitat, un dels reptes de futur que tenim és la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural del Planeta en regressió des de fa anys. A Catalunya els indicadors estan en regressió des de fa dècades, per aquest motiu el 2005 es va intentar crear un instrument per fer front a aquesta crisis ecològica que és l’Agència de la Natura. Però diferents grups de pressió que vetllen més pels interessos privats que pels de tota la societat i el planeta la van aturar. Ara cal més que mai i està a prop de ser una realitat el proper 17 i 18 de juny si s’aprova en el Parlament de Catalunya. Però no és gens fàcil ja que els mateixos que van aturar la seva creació continuen amb el mateix propòsit, que aquesta llei no arribi a bon port i aconseguir el seu únic objectiu; que en el patrimoni natural no es facin bones polítiques de gestió de la Natura evitant que Catalunya:

–    Disposi d’una estructura de gestió moderna, eficient, transparent, àgil i menys burocratitzada, inspirada en els millors referents europeus i poder disposar d’un organisme propi com altres que ja existeixen, les agències catalanes en l’àmbit de l’Aigua i de Residus;

–    diversifiqui les fonts de finançament per a la conservació de la natura, i

–    involucri els gestors directes del territori (municipis, propietaris,…) i la societat civil, en la governança del patrimoni natural.

L’actual text de la Llei de l’Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat fa front en aquestes necessitats i, per tant, podria contribuir a atenuar els conflictes ecològics, socials i polítics que, massa sovint, s’han imposat a l’harmonització d’interessos i no han permès que el patrimoni natural de Catalunya es gestioni tenint en compte l’ampli ventall de valors i funcions que li són inherents, i no només els beneficis econòmics que  proporciona.

Un dels reptes en el medi natural és consensuar interessos i fer una gestió sostenible del patrimoni natural, la necessitat de tenir en compte no només les productives o econòmiques, sinó totes les funcions dels ecosistemes, atenent aquells que s’han de preservar, protegir o restaurar. Per aquesta raó és important s’aprovi la Llei com més aviat millor. La conservació de la natura ha patit sempre a Catalunya un greu dèficit de mitjans i competències i l’Agència pot fer front a reptes formidables com per exemple  fomentar la col·laboració amb el Departament de Salut, com ho fan molts altres països avançats.

Sense la creació de l’Agència serà impossible aturar la gravíssima tendència d’empobriment del patrimoni natural i el declivi de biodiversitat -també en els boscos – que pateix  Catalunya en  les darreres dècades.

Mai com ara, en aquesta situació de pandèmia, s’ha entès tan bé com la natura i tots els serveis que proveeix és la millor salvaguarda del benestar i la salut, de les generacions que vivim i de les que vindran. La fragmentació de polítiques, la prevalença de l’explotació insostenible dels recursos naturals i el menysteniment de la necessitat de conservar la natura com un actiu clau per mantenir la salut col·lectiva ens han dut a la situació alarmant que vivim.

El “conservacionisme extremista” no pot ser  la solució però la crisi sanitària actual (una derivada de la crisis ecològica i climàtica) demostra que hem de superar d’una vegada la visió reduccionista i productivista de la natura, que ha generat uns riscos inassumibles per a la salut no només de la nostra societat, sinó de tota la humanitat.

Per tot això creiem de responsabilitat envers tota la societat aprovar l’Agència de la Natura en el ple del 17 i 18 de juny. No fer-ho portaria a situacions irreversibles en la conservació de la Natura que no ens podem arribar a imaginar i un greuge per les generacions futures.

Per aquest motiu diferents entitats i organitzacions de tot Catalunya hem engegat campanyes per tal que no es perdi aquesta oportunitat. Si hi voleu participar contacte amb nosaltres per mail: coordinacio@centresostenibilitat.cat ; twitter @cst_terr o facebook: https://www.facebook.com/centresostenibilitat/

El consell de direcció

Adhesió a la Reclamació d’aprovació urgent de l’Agència de la Natura

Adhesió a la Reclamació d’aprovació urgent de l’Agència de la Natura

L’Agència de la Natura és un instrument que considerem necessari per a la conservació del Patrimoni Natural a Catalunya, no és lo ambiciós que hauria de ser per nosaltres però és fruit d’un consens. Un consens que ara uns quants encapçalats per propietaris forestals que fan