Geoconservació

El CST impulsa el Grup de Geoconservació QUERA: un grup de geòlegs i geòlogues que treballen per promoure un conjunt d’accions amb l’objectiu de conservar aquest patrimoni i alhora mostrar el seu potencial com a eina de gestió territorial.

Web del grup de geoconservació del CST

Guiats per les característiques geològiques dels indrets i el seu valor científic, cultural, educatiu i històric, cada vegada més s’aprofundeix en la geologia per tal de preservar, cuidar i celebrar la relació entre societat i medi ambient, amb l’objectiu final de tornar a connectar els éssers humans amb el seu entorn i la terra que els acull.

El moviment per la Conservació del Patrimoni Geològic va agafant força, mica en mica, però encara queda molt de camí. “L’únic registre de la història del nostre planeta es troba a les roques que hi ha sota els nostres peus: les roques i el paisatge són el record de la Terra. Aquí, i només aquí, és possible estudiar els processos, canvis i transformacions que han generat el nostre planeta durant milers de milions d’anys … “. Així és com comença el manifest de ProGEO, l’Associació Europea per a la Conservació del Patrimoni Geològic.

La implementació eficaç d’estratègies de geoconservació proporciona grans avantatges per a la societat. En primer lloc, augmenta la consciència de la necessitat d ‘entendre els sistemes naturals i el component geològic dels ecosistemes. A més, els espais d’interès geològic ben gestionats poden acollir diferents propostes i activitats d’ús sostenible dels recursos, amb clars beneficis per a la societat, ja siguin de caire científic, educatiu, cultural o econòmic.

 

L’Agenda 2030 de les Nacions Unides defineix els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (Sustainable Development Goals, SDGs) que hauran de ser universalment aplicats a tots els països. Molts d’aquests objectius exigiran una gestió adequada de la natura i els seus recursos, incloent la geodiversitat i la biodiversitat.

Així, la geoconservació pot ajudar a:

  • augmentar la qualitat de l’educació (Objectiu 4)
  • disposar d’aigua neta i de qualitat (Objectiu 6)
  • promoure el treball digne i el creixement econòmic (Objectiu 8)
  • organitzar ciutats i comunitats sostenibles (Objectiu 11)
  • entendre el canvi climàtic (Objectiu 13)
  • protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes i frenar la pèrdua de biodiversitat (Objectiu 15)

És important que en aquests plans estratègics de conservació del Patrimoni Geològic es contempli la participació de la societat i la ciència ciutadana com a metodologia de treball, on els ciutadans  ciutadanes contribueixen activament a la recerca. Els ciutadans i ciutadanes proporcionen dades i dispositius experimentals als investigadors, plantegen noves preguntes i creen col·lectivament una nova cultura científica. Alhora, es reforça el sentiment de pertinença a la regió i la comprensió de la necessitat de preservar el lloc on vivim.

Des de Quera es considera que com a resultat d’aquest escenari col·laboratiu i transversal, les interaccions entre ciència-societat-polítiques milloren, conduint a una investigació més democràtica, basada en la presa de decisions fonamentada en les evidències científiques sorgides.

Des de Quera es creen i impulsen accions de sensibilització i materials divulgatius entorn el concepte de Patrimoni Geològic i la seva importància dins de la gestió del nostre medi socioambiental, proporcionant una perspectiva innovadora al concepte de gestió del territori per tal d’afrontar i donar resposta a les necessitats i reptes actuals. Entorn aquest objectiu es dissenyen accions que es basen en criteris ecològics, socials i d’innovació. Així, els propòsits que sorgeixen de l’objectiu principal busquen un clar grau d’implicació de la societat en el projecte i un alt benefici social. En grans línies, els objectius a assolir en l’àmbit social i de l’entorn natural son:

-millorar i consolidar el coneixement i la divulgació del patrimoni natural

-millorar i revaloritzar la conservació del elements del patrimoni geològic i, en general, del patrimoni natural i la biodiversitat

-implementar un nou model de gestió de l’espai i, en conseqüència, introducció d’una nova cultura del territori

fer participar a la població local en la recerca com a millora social i per la conservació dels valors naturals de la zona

implicar a la societat en la gestió de l’entorn