Cap a una NECESSÀRIA transició ecosocial

Cap a una NECESSÀRIA transició ecosocial

 

Des de la Xarxa per a la Conservació de la Natura s’ha elaborat un document amb propostes i mesures adreçades als partits polítics i organitzacions socials amb l’objectiu de posar sobre la taula els principals reptes que Catalunya haurà d’abordar els propers anys i instar als partits polítics a que facin seves les mesures que creiem imprescindibles per fer-hi front.

Aquesta propera legislatura és clau per a fer front a la situació d’emergència ecològica, climàtica i social, i per posar les bases d’un model socioeconòmic i territorial sostenible.

És per això que des del Centre per a la Sostenibilitat Territorial ens sumem i exigim als partits polítics i responsables de la gestió del territori que abordin amb decisió la situació actual i que posin a la pràctica d’una vegada per totes el que la comunitat científica clama des de fa anys: ens cal un canvi en la gestió territorial immediat i deixar de seguir amb aquesta inèrcia que ha ultrapassat els límits del nostre entorn natural.

 

Del document, la pròpia entitat destaca aquelles que no podene sperar més i que són del tot urgents i necessàries:

1. Que s’impulsi i s’aprovi una Llei de Biodiversitat i Patrimoni Natural que actualitzi l’obsoleta Llei 12/1985, d’espais naturals, que contempli mecanismes de governança i mesures adequades de foment de la conservació de la natura, fiscalitat positiva i altres formes de finançament, participació i implicació ciutadana en la corresponsabilitat de la gestió del patrimoni natural.

2. La reconfiguració de l’estructura departamental de la Generalitat de Catalunya, amb la creació d’una vicepresidència o departament que assumeixi de manera exclusiva les competències en matèria de medi ambient i sostenibilitat

3. El desplegament normatiu de la Llei 7/2020, de creació de l’Agència de la Natura, amb capacitats, estructura i recursos econòmics necessaris per desplegar de forma efectiva totes les competències que se li atribueixen.

4. Que es desplegui i reforci el Fons de Patrimoni Natural, que ha de permetre impulsar actuacions relacionades amb la protecció, la gestió, la millora i la valorització del patrimoni natural i la biodiversitat.

 

Podeu trobar tota la informació complerta i la documentació a la web de la Xarxa per la Conservació de la Natura:

Presentem les propostes polítiques de la XCN per les eleccions 2021 al Parlament de Catalunya