Eudemon Activitats

L’afectació al paisatge i la biodiversitat i els riscos per a la salut, principals causes d’oposició a la MAT a l’Alt Penedès
L’equip del Centre per a la Sostenibilitat Territorial, dins del Projecte Eudemon, va realitzar una enquesta durant l’acte de la Plataforma NO a la MAT que va tenir lloc a Olèrdola el passat 25 de setembre. L’enquesta, a partir d’un breu qüestionari, va ser contestada per 47 persones, 39 de les quals provinents de l’Alt Penedès, d’entre 25 i 84 anys i amb paritat de gènere.
Segons els resultats, s’identifica que les principals causes d’oposició a la instal·lació de la línia d’Alta Tensió a la comarca rau en l’ afectació del paisatge i la biodiversitat (74,47 %) i en els riscos per a la salut (70,20%). Altres causes, com el fet de respondre a un model especulatiu privat (53,19%), el perjudici a la sobirania energètica (46,81%), a l’economia local (44,68%) o respondre a un model energètic centralitzat (42,55%) tenen un ressò menor.
L’enquesta també consultava respecte la formulació d’un model energètic alternatiu que donés resposta a les necessitats energètiques i als reptes globals. Segons tres de cada quatre enquestats (74,47%) i la totalitat dels més joves (entre 25 i 40 anys), aquest model hauria de prioritzar la sobirania energètica dels territoris, potenciant l’autoconsum, les comunitats energètiques i la producció de proximitat (model distribuït). També més de la meitat (55,32%) consideren que s’hauria de passar a dependre totalment de les energies renovables i que assolir la sobirania energètica a nivell català hauria de ser referència per a la planificació de la transició ecològica. Establir processos participatius perquè la ciutadania intervingui en la presa de decisions també és rellevant per la majoria de les persones enquestades (53,19%).
Finalment, es consultava en relació a l’establiment de mecanismes de governança energètica i espais de consulta i participació en la presa de decisions en les polítiques de desenvolupament d’un nou model energètic. En aquest camp, la implicació no assoleix el 50% d’adhesió, tot i que el 46,81% traslladaria les seves opinions i un 38,30% formaria part de taules que treballessin la qüestió. Destacar que el 50% de la franja més gran (entre 61 i 84 anys) estaria disposada a participar de les taules de treball, xifra que baixa al 33% en la franja d’edat entre 41 i 60 anys. Respecte la participació en el finançament dels projectes, un 10,64% es mostra disposat a participar-hi.
El Projecte Eudemon té previst continuar el seu estudi a l’Alt Penedès amb debats contextualitzats sobre transició energètica i desenvolupament de renovables celebrats als municipis de la comarca. El proper es preveu a Olèrdola el 2 de novembre.

 

Eudemon i Som Energia debaten a Vilafranca sobre transició energètica

Dins el projecte Eudemon de confecció d’un protocol de resolució de conflictes socioecològics, s’han desenvolupat dues sessions  de treball amb socis i sòcies del grup local de Som Energia a l’Alt Penedès.

Durant les jornades, celebrades els dies 21 i 28 de setembre a l’espai l’Escorxador de Vilafranca, s’ha treballat el concepte de transició energètica i s’han celebrat dos tallers, de recreació de diàleg entre tots els col·lectius implicats en el desenvolupament dels projectes de centrals energètiques i en els criteris d’implantació de les instal·lacions solars i eòliques. 

Les conclusions dels tallers s’integraran en els documents de treball del projecte Eudemon. L’organització té previst reproduir les sessions participatives al llarg de les pròximes setmanes en diversos municipis de la comarca.