La nova cultura del territori

la “nova cultura del territori” s’entén com una alternativa a una cultura del territori basada en el creixement econòmic i demogràfic il·limitat i en la gestió, des de l’oferta, dels recursos lligats al territori. La “nova cultura del territori” proposa, per tant, l’establiment de límits al creixement, i la gestió, des de la demanda, dels recursos lligats al territori. La nova cultura del territori es manifesta també per una nova manera, més sostenible, d’entendre els assentaments, les activitats i la mobilitat en el territori. En definitiva, s’entén per “nova cultura del territori” una nova forma d’entendre la relació dels homes amb el seu territori. Aquesta nova cultura del territori es basa en l’exigència d’assegurar la solidaritat amb les generacions futures i amb les espècies que ens envolten