• Centre per a la Sostenibilitat

  Preocupació per rompudes forestals agressives al marge de la llei

  El Centre per a la Sostenibilitat Territorial fem d’altaveu de la preocupació que té l’entitat El Saüquer. L’entitat ha constatat que el Centre de la Propietat Foretal està aprovant instruments d’ordenació forestal que contemplen rompudes sobre superfícies superiors a les 10ha, concretament 17ha, sense exigir la preceptiva avaluació ambiental regulada a la Llei estatal bàsica 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

  D’acord amb l’article 7 de la Llei 21/2013, han de ser objecte d’avaluació ambiental simplificada els projectes compresos a l’Annex II i  també els projectes que, presentant-se fraccionats, assoleixin els llindars de l’annex II mitjançant l’acumulació de les magnituds o dimensions de cadascun dels projectes considerats, sense perjudici que el projecte pugui ser sotmès a avaluació ordinària, si així ho decideix l’òrgan ambiental competent en virtut dels criteris establerts a l’Annex III. És a dir que no s’hi val a fraccionar els projectes per saltar-se el procediment d’avaluació ambiental, i, si el promotor ho prova, és l’administració qui ha d’actuar de garant ( STJUE de 16.9.04 , COMISSIÓ CONTRA ESPANYA).

  A l’Annex II de la Llei 21/2013, on es recullen els projectes sotmesos a l’avaluació ambiental simplificada regulada al títol II, capítol II, secció 2ª, es contemplen  expressament els projectes per a destinar àrees naturals, semi naturals o incultes a l’explotació agrícola que no estan inclosos a l’annex I, que tinguin una superfície superior a les 10 ha (Grup.1, apartat d)

  La falta de l’avaluació ambiental determina la nul·litat radical de dits instruments d’ordenació forestal i comporta la més i total i absoluta manca de garanties ambientals: no s’estudien alternatives, no s’endega procediment de participació pública, no es contemplen mesures correctores o compensatòries, etc…

  I per això l’entitat el Saüquer sol·licita que es declari la seva nul·litat i que entretant s’ordeni la suspensió immediata de les rompudes.

  Des del Centre per la Sostenibilitat ja vam mostrar la nostra preocupació per l’actual gestió forestal que s’està realitzant en alguns llocs de Catalunya amb la publicació d’un article a l’anuari per la Nova Cultura del Territori.

  Podeu llegir l’article complert en aquest enllaç: CST-Anuari-2015-39-53_boscos

  Fotografies de les rompudes.

  Leer más Sin comentarios

  Alerta amb el debat de les infraestructures

  Més enllà del caràcter propagandístic de l’acte del president de l’Estat Espanyol davant algunes elits econòmiques relacionades amb les infraestructures, la conferència de Mariano Rajoy demostra quelcom malauradament desastrós: la visió hegemònica de desenvolupament i progrés d’un territori continua sent la mateixa. El “benestar“ s’associa a una suposada necessitat de continuar desenvolupant “infraestructures lineals” entenent-se aquestes com a carreteres i ferrocarrils.

  El públic present a la trobada ens mostra la realitat descarnada dels interessos que malden darrera d’uns anuncis que amenacen amb abocar més ciment a favor d’un model obsolet i destructiu. Els lobbys de la construcció fa temps que esperen notícies com aquesta per tal de prorrogar el seu model de negoci sempre lluny dels interessos del bé comú. La millora de la xarxa de rodalies és una realitat inexcusable, el corredor del mediterrani és una necessitat que cal modular i analitzar per tal de no hipotecar més territori i fragmentar més la ja malmesa biodiversitat del nostre país. Però ens preocupa seriosament des del CST el model de negoci públic-privat que impera rere aquestes infraestructures molts cops sobredimensionades i, alhora, mirem amb preocupació les infraestructures que ahir no van tenir ressò però que van en el mateix paquet i que molts col·lectius fa anys que lluiten al considerar-les que formen part d’un planejament insostenible com per exemple el Quart Cinturó.

  En el temps actuals de crisis ecològica i ambiental caldria que la inversió a debatre fos la de reequilibri territorial a Catalunya, de nova fiscalitat pels serveis ambientals que tenen els territoris, la de foment d’una protecció del medi natural i agrícola on les infraestructures si adaptessin (les existents i les previstes) i no agitar la bandera de més inversions en infraestructures lineals. Inversions que exciten el voraç afany de lucre de les mateixes empreses que han dut el país al doble desastre: l’econòmic, com a motors d’un model de desenvolupament basat gairebé en exclusiva en el totxo i la infraestructura viaria, i l’ecològic, amb uns impactes esfereïdors en forma d’artificialització del territori, canvi d’usos del sòl, mal equilibri territorial representat per zones despoblades i altres excessivament poblades. És el mateix model que el franquisme i el Banc Mundial van encetar l’any 1959 amb “los Planes de Desarrollo” i que a Catalunya durant els darrers 40 anys de democràcia i autonomia s’ha continuat fil per randa.

  Calen inversions? I tant. Però no en el marc d’una cultura que obeeix a una visió de progrés destructiva i als interessos d’uns sectors econòmics basats en una acumulació indecent de capital. Calen en Rodalies però analitzades amb calma i imaginació i en clau que la mobilitat sigui una elecció i no una obligació. Per aquest motiu cal generar llocs de treball en el territori com per exemple en el sector de l’agroecologia, protegint i recuperant terres de conreu, en el desenvolupament d’una transició energètica a les renovables, en una gestió sostenible de les masses forestals, en pacificar el trànsit, en un nou urbanisme que generi proximitats i on la prioritat sigui caminar, anar en bicicleta i en darrer terme amb transport públic, en cultura, calen inversions serioses per protegir el patrimoni natural i fer polítiques efectives de conservació de la biodiversitat….

  Sense inversió en aquestes altres polítiques no podem capgirar un model que ens ha portat a hipotecar la terra on viuran les generacions futures (som ocupes del futur) i per tant des del CST veiem amb preocupació que aquest model de progrés torni a ser el centre del taulell com a debat.

  Atentament

  Junta del CST

  Leer más Sin comentarios

  Conclusions de la conferència en contra el Fracking de Barcelona

  The conference in Barcelona and Riudaura was attended by a total of 70 people from Finland, Poland, Denmark, Bulgaria, Romania, Greece, Croatia, Germany, France, the United Kingdom, Switzerland, Scotland, Catalonia, Spain and, indirectly via French collectives, Morocco and Algeria.

   “We live in a predatory economic model. To continue existing, we are increasingly transforming our surroundings” Àlex Casademunt president CST.

  Conclusions the conference antifracking

  DSC_0088

  Leer más Sin comentarios

  Informe sobre un nou model energètic a Europa

  El passat dimarts 14 de juny es va presentar al Parlament Europeu un treball “ eDossier_ANewEnergytoChangeEurope” que el CST hi vam col·laborar. El document pretén posar en valor la dialèctica entre el moviment social i els experts per cercar un nou model que s’allunyi de l’extractivisme.  Aquest és un objectiu que transcendeix les fronteres i dona sentit al caràcter europeu de la lluita contra el fracking i per un canvi de model energètic.  En aquest sentit aquestes reflexions del geògraf marxista britànic David Harvey ens assemblen molt oportunes. És d’aquesta aliança entre  científics i experts i moviments socials que sorgirà un programa polític alternatiu per derrotar les lògiques del capitalisme destructor i construir un nou socialisme,ara si, en pau amb el planeta.

  “…Pero creo que también tenemos la obligación de tomar ciertas cosas sobre las que reflexionamos y presentarlas de manera que sean comprensibles para un público amplio, pensando en cómo la gente puede leer esto y extraer sus propias conclusiones. No creo que los universitarios conozcamos mejor el mundo que cualquier otra persona. Mi opinión es que cuando trabajo con organizaciones sociales, estas saben qué es lo que quieren y lo hacen mejor que yo, y no es mi tarea decirles qué tienen que hacer, eso ni se me ocurriría. Pero cuando tal vez yo puedo ser útil es cuando quieren saber cómo lo que están haciendo se relaciona con lo que ocurre en el capitalismo, cuál es la relación entre lo que hacen y la lucha anticapitalista. Si quieren reflexionar sobre esta relación, podemos sentarnos juntos y tratar de comprender lo que hacen en relación con prácticas y cuestiones más amplias. Creo que en el mundo universitario tratamos de desarrollar este panorama de cómo funciona la economía, o cómo se aplica la política, y a veces esto es útil para las organizaciones políticas y los movimientos sociales. Así que creo que es preciso mantener abiertos los espacios en el interior del mundo universitario para trabajos progresistas y estrechar lazos con organizaciones sociales para aprender de ellas y que ellas aprendan de nosotros en el proceso de lucha política.”

  Entrevista a David Harvey (2014)

  portada

  Leer más Sin comentarios

  Comunicat de Salvem les Valls

  IMG_20160505_192328

  Referent a les notícies sobre l’Eix Vic-Olot

  Des de Salvem les Valls volem manifestar el següent al voltant del debat sobre la variant d’Olot:
  Ha estat costum dels successius governs el constant trossejament dels projectes viaris. D’aquesta manera, a part de beneficis per les empreses constructores, s’aconseguia diluir l’oposició i amagar les intencions globals que pot tenir una infraestructura manllevant el debat i la participació democràtica de la gent del territori.

  La variant d’Olot no n’és aliena i repeteix l’esquema que ja vàrem viure amb l’eix Vic-Olot, on la tramitació tram a tram evitava el debat del sentit que podia tenir aquest eix. A la Vall d’en Bas i Les Preses encara es troba en discussió tant la traça com la dimensió de la continuació de l’eix Vic-Olot. La decisió que finalment es prengui no és indiferent a la es prengui sobre la variant d’Olot. Estem com sempre, discutint tram a tram sense voler entrar en la globalitat o els que és pitjor, manllevant a la població el model de via que es vol executar. Per tot això reivindiquem tant sobre la variant d’Olot com sobre la seva continuació per Les Preses i la Vall d’en Bas:

  – Un debat global que tingui en compte quin model de mobilitat ens cal i per tant de carretera volem i quines són les necessitats reals del territori. L’opció que finalment es prengui sobre la variant d’Olot i la seva continuació cap a Bracons han de servir per resoldre i pacificar el trànsit comarcal i en cap cas constituir una nova autovia de pas que s’obri al trànsit de llarg recorregut.

  – Un debat actual sobre infraestructures viaries, que incorpori els nous valors d’una autèntica cultura de la sostenibilitat, proclamada des de les institucions: política de pacificació del trànsit al conjunt de la comarca, dret a la qualitat de l’aire, transport col•lectiu adequat i assequible, respecte i es prioritzi la conservació dels valors naturals. agraris i paisatgístics de la comarca pel damunt de les infraestructures.

  – Un debat democràtic i transparent que inclogui a tots els actors socials, científics i institucionals de la comarca, i que eviti enfrontar, com ha vingut succeint fins ara barris i pobles de la comarca.

  Per més informació:

  Portaveu

  Raül Valls i Lucea – 620 48 45 91 / raul.valls65@gmail.com

  Vall d’en Bas

  11/5/2016

  Leer más Sin comentarios

  Anuari per la Nova Cultura del Territori

  L’Anuari per la Nova Cultura del Territori pretén ser un instrument d’investigació i comunicació per tal de fer una societat més sostenible.

  Un referent de moviments en defensa del Territoriportada_anuari i experts per tal de publicar-hi alternatives al model actual. Com esmenta Joaquim Sempere en la seva presentació:

  “Crec que és una excel·lent notícia l’aparició d’aquest butlletí, que permetrà arribar més lluny. Com es diu a les diferents contribucions, l’objectiu és una Nova Cultura del Territori, basada en els principis d’integralitat, sostenibilitat i equitat, que fomenti actituds d’observar, educar i actuar a favor d’aquesta nova cultura sobre la base d’uns valors que E.F. Schumacher resumia en tres: salut, bellesa i permanència.”

  Descarregar PDF:

  CST Anuari 2015

  Leer más Sin comentarios